Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Phóng sự của VTV về hoạt động thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

10-07-2022
Lượng xe sử dụng thu phí sử dụng thu phí không dừng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều hướng gia tăng sau một tháng áp dụng thu phí tự động hoàn toàn.

Tin tức khác