Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) cùng Ngân hàng ngoại thương Việt Nam chủ trì huy động vốn để đầu tư dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo hình thức BOT; Theo đó các nhà đầu tư gồm: Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng ngoại thương Việt Nam (VCB), Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vianconex) và Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn đã góp vốn thành lập Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam - VIDIFI (công ty cổ phần) với số vốn điều lệ là 5.000 tỷ đồng và được Thường trực Chính phủ giao trực tiếp làm Chủ đầu tư để triển khai Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các Dự án cơ sở hạ tầng đồng bộ với Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng. VIDIFI không phải là Doanh nghiệp Nhà nước và vốn sử dụng cho các Dự án không phải là vốn Nhà nước.

     VIDIFI là một Tổng công ty có thương hiệu, có quy mô lớn và tiềm lực về tài chính. Tổng công ty không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh, phát triển bền vững, với đội ngũ có trình độ chuyên môn và năng lực. Hoạt động mang tính chuyên nghiệp, bộ máy tinh gọn, tăng cường năng lực quản lý theo hướng hiện đại, tài chính công khai minh bạch, hướng tới thị trường và hội nhập quốc tế.