Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Quản lý bảo trì đường cao tốc

Công tác sửa chữa khắc phục những tồn tại, hư hỏng nhằm đảm bảo chất lượng của tuyến đường luôn được Công ty chúng tôi đặt lên hàng đầu.

     Thực hiện chỉ đạo và nhiệm vụ của Tổng Công ty Phát triển và Đầu tư tài chính Việt Nam ( Vidifi) giao phó, Công ty Quản lý và khai thác Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Công ty) luôn chủ động trong công tác quản lý duy tu, bảo trì kỹ thuật tuyến đường nhằm đảm bảo chất lượng và kết cấu công trình. Công ty phối hợp cùng với Xí nghiệp xây dựng và bảo trì Vidifi xây dựng kế hoạch bảo dưỡng thường xuyên, trung tu, đại tu,… đồng thời đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác thực hiện kế hoạch. Đội ngũ kỹ sư cầu đường, chuyên viên kỹ thuật của Công ty thường xuyên kiểm tra các hạng mục công trình trên tuyến, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng từ các kênh thông tin ( hotline, truyền thông, mạng xã hội,…) đảm bảo kịp thời phát hiện các tồn tại, hư hỏng từ đó lên kế hoạch sửa chữa kịp thời. Công ty luôn nỗ lực, cố gắng đem tới chất lượng con đường tốt nhất phục vụ khách hàng đảm bảo lái xe an toàn.

Quản lý bảo trì đường cao tốc
Quản lý bảo trì đường cao tốc
Quản lý bảo trì đường cao tốc
Quản lý bảo trì đường cao tốc
Quản lý bảo trì đường cao tốc