Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác Đường ô tô cao tốc Hà Nội–Hải Phòng

Tập thể công ty Quản lý và Khai thác Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

I. GIỚI THIỆU

Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội -  Hải Phòng (Công ty QLKT) là đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành và khai thác tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, được thành lập tháng 10/10/2016 theo nghị quyết số 160912.02/NQ-HĐQT ngày 12/09/2019 của Hội đông quản trị Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)

Công ty hoạt động trên nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu tập trung vào các hoạt động xây dựng, duy tu bảo dưỡng đường bộ; quản lý, vận hành đường cao tốc; dịch vụ thu phí giao thông đường bộ; dịch vụ quảng cáo; kinh doanh xăng dầu, nhà hàng, bán lẻ; dịch vụ sửa chữa cứu hộ phương tiện giao thông đường bộ.

Tổng công ty VIDIFI đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cũng như kỳ vọng Công ty quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng có thể trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đường cao tốc nói riêng và quản lý đường bộ nói chung. Với nòng cốt là những cán bộ, kỹ sư trực tiếp tham gia triển khai xây dựng tuyến đường cùng với đội ngũ những nhân viên trẻ, nhiệt huyết, có chuyên môn cao, tập thể Công ty QLKT luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu vận hành khai thác một cách tốt nhất tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ hỗ trợ đầu tư phát triển tuyến đường cao tốc, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu khác nhau của khách hàng sử dụng và mong muốn đem tới khách hàng của  mình những dịch vụ hoàn hảo nhất.

II.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức công ty