Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Tổ chức thu phí đối với các phương tiện qua Trạm thu phí Nút giao Đường tỉnh 392 trên Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

01-02-2024

Nút giao liên thông kết nối Đường tỉnh 392, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương với Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã được hoàn thành thi công và được Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương thông báo tổ chức Lễ thông xe vào ngày 05/02/2024. Đây là dự án đấu nối ĐT392 với Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Được sự chấp thuận của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thông xe Nút giao Đường tỉnh 392 với Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trên địa bàn huyện Bình Giang, VIDIFI sẽ tổ chức thu phí đối với các phương tiện qua trạm thu phí nút giao, cụ thể như sau:

- Địa điểm: Trạm thu phí Nút giao Đường tỉnh 392 thuộc địa phận huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương;

- Hình thức thu: Thu phí kín theo hình thức thu phí điện tử không dừng (ETC);

- Dự kiến thời điểm bắt đầu thông xe và thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ từ 8h00 ngày 05/02/2024.

- Thông tin về giá vé dịch vụ sử dụng đường bộ các phương tiện qua Trạm thu phí Nút giao Đường tỉnh 392: Biểu giá dịch vụ sử dụng đường bộ các phương tiện qua Trạm thu phí Nút giao Đường tỉnh 392, Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng được xây dựng theo hướng dẫn của Cục Đường bộ Việt Nam. Cụ thể:

Biểu giá dịch vụ sử dụng Đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đối với các phương tiện qua Trạm thu phí Nút giao Đường tỉnh 392

*Ghi chú:

- Lý trình Trạm thu phí Nút giao ĐT 392: Km 38 + 920

- Mức giá chi tiết đối với từng Nhóm phương tiện như sau:

  • Nhóm 1: 2.062 đồng/km,
  • Nhóm 2: 2.945 đồng/km,
  • Nhóm 3: 3.927 đồng/km,
  • Nhóm 4: 6.284 đồng/km,
  • Nhóm 5: 8.101 đồng/km.

Tin tức khác