Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

11-08-2021
Được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8259/BGTVT-ĐTCT ngày 11/8/2021 về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã lập các chốt kiểm soát, dẫn đến ùn tắc kéo dài trên một số Quốc lộ trong đó có Quốc lộ 5. Để chia sẻ chi phí với các doanh nghiệp vận tải và thu hút phương tiện chuyển hướng lưu thông sang cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, giảm ùn tắc trên Quốc lộ 5, đẩy nhanh tốc độ lưu thông hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, bình ổn thị trường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8259/BGTVT-ĐTCT ngày 11/8/2021 về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, VIDIFI thực hiện việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng như sau:

  • Giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đối với các phương tiện Loại 2, Loại 3, Loại 4 và Loại 5
  • Mức giảm: 30% giá dịch vụ sử dụng đường bộ hiện đang áp dụng trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (Biểu giá dịch vụ chi tiết kèm theo).
  • Thời gian áp dụng: 01 tháng, từ 00 giờ ngày 12/8/2021 đến 00 giờ ngày 12/ 9/2021.

VIDIFI xin trân trọng thông báo!

 

Tin tức khác