Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Thông báo thay đổi giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

11-09-2021
Từ 00 giờ ngày 12/9/2021 VIDIFI thu phí bình thường theo mức phí như trước khi giảm giá.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục đường bộ Việt Nam tại văn bản số 5708/TCĐBVN -TC ngày 11/8/2021 về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, VIDIFI đã thực hiện giảm 30% giá dịch vụ sử dụng đường bộ đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trong 01 tháng (từ 12/8/2021 đến 11/9/2021) đối với các phương tiện loại 2, loại 3, loại 4, loại 5. Từ 00 giờ ngày 12/9/2021 VIDIFI thu phí bình thường theo mức phí như trước khi giảm giá 

(chi tiết như kèm theo)

VIDIFI trân trọng thông báo./.

Tin tức khác