Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Đào tạo, huấn luyện “An toàn, vệ sinh lao động” cho cán bộ nhân viên tại Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng năm 2023

07-11-2023
Từ ngày 25/10-27/10/2023, nhằm củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ nhân viên chủ động phòng, tránh và đảm bảo an toàn lao động trong công việc, Công ty TNHH MTV Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã tổ chức các lớp đào tạo, huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 cho toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

 

Đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện các kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp an toàn vệ sinh lao động và người lao động biết cách thực hành an toàn vệ sinh lao động, xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình lao động sản xuất.

Cán bộ nhân viên tham gia các lớp huấn luyện

Cán bộ nhân viên tham gia các lớp huấn luyện

Tại các lớp tập huấn, học viên được tìm hiểu một số nội dung: Chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và biện pháp phòng ngừa; một số nghiệp vụ, kỹ năng sơ cấp cứu (cấp cứu cầm máu khẩn cấp, sơ cứu băng vết thương, cấp cứu vết thương cột sống, cấp cứu điện giật, ngừng thở, ngừng tim)…

Cán bộ nhân viên tham gia các lớp huấn luyện

Cán bộ nhân viên tham gia các lớp huấn luyện

Kết thúc khóa huấn luyện, Ban tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả các học viên. Việc thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố thiết bị, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân cùng xây dựng và phát triển Công ty ngày càng ổn định, vững mạnh.

Một số hình ảnh trong khóa huấn luyện:

Lớp tập huấn sơ cấp cứu

Lớp tập huấn sơ cấp cứu

Lớp tập huấn sơ cấp cứu

Tập huấn sơ cấp cứu

Tập huấn sơ cấp cứu

Tập huấn sơ cấp cứu

Tập huấn sơ cấp cứu

 

 

Video tập huấn sơ cấp cứu

 

https://www.youtube.com/shorts/culJAnfq5xk

Video tập huấn sơ cấp cứu

 

Tin tức khác