Chuyển tới nội dung Tình trạng giao thông

Tra cứu biểu phí các phương tiện lưu thông cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Biểu phí dưới đây áp dụng khi thu phí theo lượt đơn lẻ

Ghi chú